تبلیغات

تعرفه تبلیغ در وبسایت موزیک ایرانی به شرح زیر می باشد:

* توجه : مدت تعرفه تبلیغات یک ماه می باشد.

در صورت تمایل برای درج تبلیغات خود به مدیر وب سایت از طریق  شماره تماس زیر خبر دهید:

09188407309


مبلغ کل خرید (به تومان)


نحوه پرداخت آنلاین