تبلیغات
<-Title->دوپنجره<-Title-> <-Contentbody1->

بنا به درخواست یکی از کاربران سایت از امروز یک بخش جدید به عنوان "بخش اختصاصی آهنگهای حامد علیزاده" در سایت قرار دادیم تا تمامی آهنگهای ای خواننده ایرانی در این قسمت قرار دهیم امروز اولین آهنگ آقای حامد علیزاده را به عنوان اولین پست این بخش برای شما می گذاریم امیدواریم بتوانیم رضایت شما و این کاربر سایت را جلب کنیم.

  

آهنگ: دو پنجره

خواننده: حامد علیزاده

کیفیت: ۱۲۰KB/s

مدت زمان:۵۰: ۳

حجم: ۸.۸۰MB

لینک دانلود

<-Contentbody1-><-Contentbody2-><-Contentbody2->