تبلیغات
<-Title->دو آهنگ از سیاوش سینا<-Title-> <-Contentbody1->
باتشکر از کاربران سایت این دو آهنگ را یکی از کاربران سایت برای ما ارسال کردند که متاسفانه نام خود بیان نکردند

آهنگ و شعر:سیاوش سینا

تنظیم: ناصر سینا

 

خاک

 

شکستیم

<-Contentbody1-><-Contentbody2-><-Contentbody2->